Eksamensarkiv - Institutt for fysikk, NTNU


FY0001 Brukerkurs i fysikk
FY1001 Mekanisk fysikk
FY1003 Elektrisitet og magnetisme
FY2045 Kvantemekanikk I
FY2290 Energiressurser
FY2450 Astrofysikk
FY3105 Anvendelse av symmetrigrupper i fysikken
FY3106 Faseoverganger og kritiske fenomener
FY3107 Matematiske approksimasjonsmetoder i fysikken
FY3114 Funksjonelle materialer
FY3201 Atmosfærefysikk og klimaendringer
FY3215 Observasjonsastrofysikk
FY3403 Partikkelfysikk
FY3452 Gravitasjon og kosmologi
FY3464 Kvantefeltteori I
FY6013 Mekanikk
FY6014 Varmelære og miljøfysikk
FY6015 Astronomi
FY6016 Mekaniske bølger og eksperimentelt arbeid
FY6017 Elektromagnetisme
FY6018 Elektrisitet og elektronikk
FY6019 Moderne fysikk
FY6020 Lys, optikk og fysikkfaget i skolen
IFYKJx1000 Fysikk/kjemi (x = A, G, T)
IFYKJx1001 Fysikk/kjemi (x = A, G, T)
IFYKJT1002 Fysikk/elektrokjemi
IFYx1001 Fysikk (x = A, G, T)
TALM1002 Fysikk/kjemi
TALM1008 Fysikk/kjemi
TALM1013 Fysikk/kjemi
TFY4104 Fysikk
TFY4106 Fysikk
TFY4107 Fysikk
TFY4115 Fysikk
TFY4125 Fysikk
TFY4160 Bølgefysikk
TFY4163 Bølgefysikk og fluidmekanikk
TFY4165 Termisk fysikk
TFY4170 Fysikk 2
TFY4185 Måleteknikk
TFY4190 Instrumentering
TFY4195 Optikk
TFY4200 Optikk, videregående kurs
TFY4205 Kvantemekanikk 2
TFY4210 Kvanteteorien for faste stoffer
TFY4215 Innføring i kvantefysikk
TFY4220 Faste stoffers fysikk
TFY4225 Kjerne- og strålingsfysikk
TFY4230 Statistisk fysikk
TFY4235 Numerisk fysikk
TFY4240 Elektromagnetisk teori
TFY4245 Faststoff-fysikk, videregående kurs
TFY4260 Cellebiologi og cellulær biofysikk
TFY4265 Biofysiske mikroteknikker
TFY4275 Stokastiske prosesser og transportteori
TFY4280 Signalanalyse
TFY4300 Energi- og miljøfysikk
TFY4305 Ikkelineær dynamikk
TFY4310 Molekylær biofysikk
TFY4315 Strålingsbiofysikk
TFY4320 Fysikk i medisinsk avbildning
TFY4330 Nanoverktøy
TFY4335 Bionanovitenskap
TFY4340 Nanofysikk
TFY4345 Klassisk mekanikk


PDF-filene har typisk navn slik:
Oppgaver: E_EMNEKODE_YYMMDD.pdf   Løsningsforslag: L_EMNEKODE_YYMMDD.pdf   Oppgaver og LF i ett: EL_EMNEKODE_YYMMDD.pdf
Midtsemester: M_EMNEKODE_YYMMDD.pdf   Løsningsforslag: ML_EMNEKODE_YYMMDD.pdf
For noen eksamener mangler dessverre LF.
Sist oppdatert 12.08.2021


Antikvarisk eksamensarkiv. Mye snadder for spesielt interesserte.
Mangelfullt oppdatert eksamensarkiv.